Общи положения

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина / http://hubavi-nesta.com  /. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Продължeние", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на / http://hubavi-nesta.com /, съхранение на  IP адреса на потребителя / клиента, както и всяка друга информация.
  3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на / http://hubavi-nesta.com / не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

  4. При създаване на поръчка Потребителя / клиента се задължава да се запознае с правилата за доставка. След поставена отметка се счита, че е запознат и е съгласен с тях.. В случай, че Потребителя заяви, че не е съгласен, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


  5. След кликане на бутона "Поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Кошница"-та. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен

  6. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
  7. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

 

<< ВРЪЩАНЕ

ХУБАВИ НЕЩА by Li Art